Měna:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Jiří Oniščenko , IČ: 69446750, se sídlo U Velkého rybníka 2300/27a, 301 00 Plzeň - Bolevec (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail 
 • telefonní číslo
 • adresa

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje beekeepercz@seznam.cz,  U Velkého rybníka 2300/27a, 301 00 Plzeň.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.